Välkommen till O-R-M-konceptet

En kemutbildning för insatspersonal 

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL LÄRPLATTFORMEN

 

En utbildning för att nationellt öka kunskapen kring kemhändelser för insatspersonal. Detta för att rädda liv och minska lidande med bibehållen säkerhet för insatspersonalen.

 

Konceptet bygger på att insatspersonal säkrare och effektivare ska kunna hantera händelser med drabbade i riskfylld miljö, oavsett om det är kemisk olycka eller antagonistisk händelse. Insatspersonalen ska kunna känna igen en kemhändelse, genomföra riskbedömning, använda lämplig personlig skyddsutrustning och genomföra livräddande åtgärder. 

Konceptet innehåller en utbildning på grundnivå som riktar sig till samtlig insatspersonal som kan hamna först på plats vid en kemhändelse.  Det finns även en instruktörsutbildning som riktar sig till blivande regionala instruktörer inom konceptet.

Aktuellt

April 2021

Radiologiska och nukleära (RN) händelser planeras att tillkomma i utbildningsmaterialet under detta år.
 

Hör av er om ni önskar gå instruktörsutbildning. 
 

 Vi ser fortsättningsvis över vilka möjligheter som finns för att förvalta och sprida utbildningen med hjälp av extern finansiering eller erbjuda utbildningar med kurskostnad för att kunna fortsätta utbilda insatspersonal.

Hör av er om ni är intresserade att gå utbildning eller bistå i utvecklingen av att sprida konceptet.

 Ingen kan göra allt, alla kan göra något.