top of page

GRUNDUTBILDNING

Grundutbildningen ger kunskap och metodik åt insatspersonalen i den tidiga räddningsfasen vid kem- och RN-händelser, när det finns få resurser, för en effektiv samverkan runt de drabbade. Detta ger säkrare arbetsmiljö för personalen och samtidigt effektivare räddningsinsatser. Utbildningen riktas främst mot riskfylld miljö där kemiska/radiologiska/nukleära ämnen förmodas vara inblandade, inklusive brandrök. Taktiken och arbetssättet bör däremot kunna användas även vid andra riskfyllda miljöer. 

Målgruppen är insatspersonal som kan komma att vara först på plats eller i det tidiga skedet vid en händelse, och fokus ligger på arbetet nära de drabbade. Grundutbildningen består av egen inläsning via e-Learning online, följt av en praktisk instruktörsledd dag i samverkan för att tillämpa sina kunskaper. Vid intresse att få ta del av en grundutbildning, använd intresseanmälan längst ner på denna sida. 

EGEN INLÄSNING

Den egna inläsningen sker via en interaktiv e-Learning online anpassad för insatspersonal. Denna e-Learning består av 11 kapitel som riktar sig mot samtlig insatspersonal, med möjlighet till fördjupning inom olika områden. Där går deltagaren igenom riskbedömning, skyddsutrustning, livräddande åtgärder, sanering m.m. Detta ger den förkunskap som krävs innan den praktiska dagen.

PRAKTISK DAG

Följt efter e-Learning kommer en praktisk instruktörsledd dag, där deltagarna tillämpar sin kunskap. Detta sker genom scenariobaserad inlärning, praktiska CASE och teamwork samt få trygghet i sin personliga skyddsutrustning. Denna dag bör genomföras i samverkan med andra räddningsorganisationer för att främja samverkan och få ett effektivt flöde på skadeplats. Denna dag planerar din regionala instruktör.

6

6

0

0

12

12

7

7

2

2

6

6

15

15

13

13

8

8

12

12

4

4

9

9

14

14

Grundutbildning: Emergency Services

Intresseanmälan grundutbildning


Skicka en intresseanmälan för grundutbildningar här. Skriv i anmälan om intresset gäller för din region eller dig själv. Se till att ditt namn och organisation framgår.

Vi kommer sedan försöka matcha dig till närmsta lämpliga instruktör.

bottom of page