top of page

GRUNDUTBILDNING

Grundutbildningen ger kunskap och metodik åt insatspersonalen i den tidiga räddningsfasen vid kemhändelser, när det finns få resurser, för att få en effektiv samverkan runt de drabbade. Detta ger säkrare arbetsmiljö för personalen och samtidigt effektivare räddningsinsatser. Utbildningen riktas främst mot riskfylld miljö där kemiska ämnen förmodas vara inblandade, inklusive brandrök. Taktiken och arbetssättet bör däremot kunna användas även vid andra riskfyllda miljöer. 

Målgruppen är insatspersonal som kan komma att vara först på plats eller i det tidiga skedet vid en kemhändelse, och fokus ligger på arbetet nära de drabbade. Grundutbildningen består av egen inläsning via en lärplattform online, följt av en praktisk instruktörsledd dag i samverkan för att tillämpa sina kunskaper.

EGEN INLÄSNING

Den egna inläsningen sker via en interaktiv lärplattform online anpassad för insatspersonal. Lärplattformen består av 11 kapitel som riktar sig mot samtlig insatspersonal, med möjlighet till fördjupning inom olika områden. Där går deltagaren igenom riskbedömning, skyddsutrustning, livräddande åtgärder, sanering m.m. Detta ger den förkunskap som krävs innan den praktiska dagen.

PRAKTISK DAG

Följt efter lärplattformen kommer en praktisk instruktörsledd dag, där deltagarna tillämpar sin kunskap. Detta sker genom scenariobaserad inlärning, praktiska CASE och teamwork samt få trygghet i sin personliga skyddsutrustning. Denna dag bör genomföras i samverkan med andra räddningsorganisationer för att främja samverkan och få ett effektivt flöde på skadeplats. Denna dag planerar din regionala instruktör.

6

6

0

0

12

12

7

7

2

2

6

6

15

15

13

13

8

8

12

12

4

4

9

9

14

14

Grundutbildning: Emergency Services

Kommande grundutbildningar med lediga platser

Här kan instruktörer lägga upp sina inplanerade grundutbildningar om det finns platser över. Platserna kan vara öronmärkta för deltagare från vissa organisationer.

Skicka en intresseanmälan här, antingen för ett specifikt utbildningstillfälle eller en allmän intresseanmälan.

Vi kommer sedan försöka planera in dig till nästa lämpliga utbildningstillfälle.

new york city
Ort

Datum


Antal platser

Instruktör

Image by Oscar Nord
Ort

Datum

Antal platser

Instruktör

bottom of page