top of page

OM OSS

Detta koncept är uppbyggt av Kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM) vid Umeå Universitet. Detta var ett projekt under 2018 feb - 2019 dec som leddes av Socialstyrelsen och finansierades av MSB anslag 2:4, krisberedskap. Fortsatt förvaltning av utbildningen undersöks nu.

 

Utbildningen och konceptet är skapat i samarbete med FOI, Polisen, Försvarsmakten, ambulanssjukvård, räddningstjänst, Kunskapscentrum katastroftoxikologi, Europeiska CBRNE-centret m.fl.

Det pågår ett arbete med att bygga upp en C-sjukvårdsnod som består av experter inom kemområdet. C-sjukvårdsnoden innefattar att nationellt höja kunskapen och förmågan avseende prehospital räddningsinsats och akut hospital sjukvårdsinsats i samband med kemiska händelser (C-händelse). Detta ska ske genom att bygga upp och underhålla ett nationellt nätverk för aktörer involverade vid en sådan insats.

Instruktörsutbildning: About Us
Skärmavbild 2019-12-06 kl. 14.02.57.png
bottom of page