top of page

OM OSS

Detta koncept är uppbyggt av Kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM) vid Umeå Universitet. Detta var ett projekt under 2018 feb - 2019 dec som leddes av Socialstyrelsen och finansierades av MSB anslag 2:4, krisberedskap. Senare har utbildningen utvecklats till att även innefatta RN-ämnen med finansiering från Socialstyrelsen. Fortsatt förvaltning av utbildningen undersöks nu.

 

Utbildningen och konceptet är skapat i samarbete med FOI, Polisen, Försvarsmakten, ambulanssjukvård, räddningstjänst, Kunskapscentrum katastroftoxikologi, Europeiska CBRNE-centret m.fl. Humlab vid Umeå universitet har designat e-Learning materialet, samt denna webbsida

Instruktörsutbildning: About Us
Skärmavbild 2019-12-06 kl. 14.02.57.png
bottom of page